I. Quy định chung

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Theo quy định tại Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp, có 2 loại Phiếu lý lịch tư pháp:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh không có thẩm quyền cấp Lý lịch tư pháp. Quý vị cần liên hệ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp theo địa chỉ dưới đây để tìm hiểu thủ tục gửi hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện và phương thức thanh toán:

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp

Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà A, Học viện Tư pháp, số 6 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 00 84 62739495; 00 84 24 66841313

Đường dây nóng: 00 84 966151291

Email: ttlltp@moj.gov.vn

II. Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin cấp Lý lịch tư pháp (tải mẫu tiếng Việttiếng Anh)

(2) Bản sao hộ chiếu

(3) Đăng ký nhận kết quả qua bưu điện (tải mẫu)

(4) Giấy ủy quyền (trong trường hợp Quý vị ủy quyền cho bên thứ 3 tại Việt Nam thay mặt nộp hồ sơ) (tải mẫu)

Quý vị cần trực tiếp tới Đại sứ quán chứng thực chữ ký trên tờ khai (1), đăng ký nhận kết quả qua bưu điện (3), giấy ủy quyền (4-nếu ủy quyền cho bên thứ 3) và chứng thực bản sao hộ chiếu đang sử dụng sau đó gửi hồ sơ qua dịch vụ thư tín đảm bảo tới Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp.

Email: consular@vietnamembassy.org.uk