I. Công dân Việt Nam đang định cư tại Anh/Ai-len, nếu chưa từng được cấp hộ chiếu Việt Nam, muốn xin cấp hộ chiếu Việt Nam, phải trực tiếp đến Đại sứ quán để trình diện và nộp hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 03 (ba) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai).

(4) Bản gốc và bản sao giấy tờ chứng minh đương đơn đang lưu trú hợp pháp tại Anh/Ai-len (ví dụ: thẻ cư trú, hộ chiếu Anh….).

(5) Bản gốc và bản sao giấy tờ chứng minh người nộp đơn có quốc tịch Việt Nam như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy thông hành, Thẻ căn cước, Sổ hộ khẩu, Học bạ, Bằng lái xe… Nếu không còn giữ các giấy tờ này, Quý vị có thể trở lại nơi sinh hoặc nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam để làm thủ tục xin cấp bản sao Giấy khai sinh hoặc Đăng ký lại việc sinh.

Lưu ý:

– Đối với hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

II. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú tại Ai-len vì lý do bất khả kháng không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán

Quý vị có thể gửi hồ sơ (như hướng dẫn tại mục 1) qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và bản sao các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Ai-len (Public Notary) và chứng thực tại Bộ Ngoại giao Ai-len cụ thể:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

(3) 03 (ba) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai) có xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của đương đơn

(4) 01 bản sao (có công chứng) giấy tờ chứng minh đương đơn đang lưu trú hợp pháp tại Anh/Ai-len (ví dụ: thẻ cư trú, hộ chiếu Anh/Ai-len….).

(5) 01 bản sao (có công chứng) giấy tờ chứng minh người nộp đơn có quốc tịch Việt Nam như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy thông hành, Thẻ căn cước, Sổ hộ khẩu, Học bạ, Bằng lái xe… Nếu không còn giữ các giấy tờ này, Quý vị có thể trở lại nơi sinh hoặc nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Việt Nam để làm thủ tục xin cấp bản sao Giấy khai sinh hoặc Đăng ký lại việc sinh.

(6) Phong bì ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

+ Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.

III. Thời hạn xử lý:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Anh/Ai-len, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam…

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin cấp hộ chiếu lần đầu về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu chỉ được cấp sau khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.