Theo điều 19, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 được thông qua ngày 22/11/2019 và có hiệu lực từ 01/07/2020, đối tượng được cấp giấy thông hành là công dân Việt Nam cư trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với các nước láng giềng của Việt Nam.

Do đó, từ ngày 01/07/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len không tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy thông hành.

Các trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu/yêu cầu về nước dưới dạng giấy thông hành trước kia sẽ chuyển sang thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (theo thủ tục rút gọn, với hộ chiếu có thời hạn ngắn, dựa theo thông báo duyệt của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh). Chi tiết tham khảm tại điều 17, 18 của Luật số 49.

Toàn văn Luật số 49 được đăng tải tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198548