I. Công dân Việt Nam mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hạn có nguyện vọng về Việt Nam phải có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán để nộp hồ sơ xin cấp Giấy thông hành.

Hồ sơ gồm: 

(1) Tờ khai xin cấp Giấy thông hành có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai)

(4) Bản gốc giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam như hộ chiếu cũ, Chứng minh nhân dân (nếu có)

(5) Đơn trình báo Đại sứ quán về việc mất hộ chiếu và nguyện vọng hồi hương, cam đoan sử dụng đúng mục đích Giấy thông hành (tải mẫu)

Lưu ý:

– Đối với hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

II. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú tại Ai-len

Quý vị có thể gửi hồ sơ (như hướng dẫn tại mục 1) qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Ai-len (Public Notary) cụ thể:

(1) Tờ khai xin cấp Giấy thông hành có dán ảnh (chứng thực chữ ký)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (chứng thực chữ ký)

(3) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai)  và có xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của đương đơn

(4) Bản gốc giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam như hộ chiếu cũ, Chứng minh nhân dân (nếu có)

(5) Đơn trình báo Đại sứ quán về việc mất hộ chiếu và nguyện vọng hồi hương, cam đoan sử dụng đúng mục đích Giấy thông hành (tải mẫu)

(6) Phong bì ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+  Nếu Quý vị không nộp bản gốc giấy tờ theo yêu cầu, Quý vị cần gửi bản sao có công chứng của cơ quan công chứng và có chứng thực của Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

+ Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.

III. Thời hạn xử lý:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân. Thông tin hỗ trợ việc xác minh bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Anh/Ai-len, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam…

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin cấp giấy thông hành về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Giấy thông hành chỉ được cấp sau khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp Giấy thông hành của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.