I. Đối với trẻ em sinh ra tại Anh/Ai len cần phải có Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (xem thủ tục tại đây) trước khi xin cấp hộ chiếu Việt Nam. Quý vị có thể nộp đồng thời hồ sơ xin cấp Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh và hồ sơ xin cấp hộ chiếu Việt Nam.

Bố/mẹ trực tiếp đến Đại sứ quán làm thủ tục cho con.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (bố/mẹ ký thay)(tải mẫu)

(2) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai)

(3) Bản gốc và bản sao đăng ký khai sinh Việt Nam (nếu đã đăng ký khai sinh trước đây tại Đại sứ quán)

(4) Bản gốc và bản sao đăng ký khai sinh (bản có tên bố mẹ) do Cơ quan hộ tịch Anh/Ai-len cấp

(5) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Việt Nam của bố và mẹ (trang thông tin nhân thân)

(6) Bản gốc và 01 bản sao (2 mặt) thẻ cư trú/hộ chiếu nước ngoài của bố và mẹ (nếu có)

(7) Bản gốc và 01 bản sao đăng ký kết hôn của bố mẹ

(3) (4) (5) (6) (7) chỉ áp dụng nếu trẻ em đã được cấp Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh

Lưu ý: Đối với hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

II. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng hoặc Quý vị đang cư trú tại Ai-len:

Quý vị có thể gửi hồ sơ như mục I qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Anh/Ai-len (Notary Public) và chứng thực tại Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len, cụ thể:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (chứng thực chữ ký của bố/mẹ) (tải mẫu)

(2) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai) và có xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của đương đơn.

(3) 01 bản sao (có công chứng) đăng ký khai sinh Việt Nam (nếu đã đăng ký khai sinh trước đây tại Đại sứ quán)

(4) 01 bản sao (có công chứng) đăng ký khai sinh (bản có tên bố mẹ) do Cơ quan hộ tịch Anh/Ai-len cấp

(5) 01 bản sao (có công chứng) hộ chiếu Việt Nam của bố và mẹ (trang thông tin nhân thân)

(6) 01 bản sao (có công chứng) đăng ký kết hôn của bố mẹ

(7) 01 bản sao (2 mặt, có công chứng) thẻ cư trú/hộ chiếu nước ngoài của bố và mẹ (nếu có)

(8) Phong bì ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận

(3) (4) (5) (6) (7) chỉ áp dụng nếu trẻ em đã được Đại sứ quán cấp Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh

Lưu ý: 

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện.

+ Nếu Quý vị nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu lần đầu cùng lúc với xin cấp khai sinh cho trẻ em, đề nghị Quý vị gửi chung 02 hồ sơ vào 01 phong bì.

+ Nếu Quý vị nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu, khai sinh cho 02 trẻ em trở lên, mỗi bộ hồ sơ cho từng trẻ em cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

III. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ