I. Đối với trẻ em sinh ra tại Anh/Ai len cần phải có Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (xem thủ tục tại đây) trước khi xin cấp hộ chiếu Việt Nam. Quý vị có thể nộp đồng thời hồ sơ xin cấp Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh và hồ sơ xin cấp hộ chiếu Việt Nam.

Bố/mẹ trực tiếp đến Đại sứ quán làm thủ tục cho con. Trường hợp Quý vị không thể tới Đại sứ quán, Quý vị có thể ủy quyền cho người khác đến Đại sứ quán nộp trực tiếp

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (bố/mẹ ký thay)(tải mẫu)

(2) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai)

(3) Bản gốc và bản sao đăng ký khai sinh Việt Nam (nếu đã đăng ký khai sinh trước đây tại Đại sứ quán)

(4) Bản gốc và bản sao đăng ký khai sinh (bản có tên bố mẹ) do Cơ quan hộ tịch Anh/Ai-len cấp (đã được chứng thực lãnh sự)

(5) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Việt Nam của bố và mẹ (trang thông tin nhân thân)

(6) Bản gốc và 01 bản sao (2 mặt) thẻ cư trú/hộ chiếu nước ngoài của bố và mẹ (nếu có)

(7) Bản gốc và 01 bản sao đăng ký kết hôn của bố mẹ

(3) (4) (5) (6) (7) chỉ áp dụng nếu trẻ em đã được cấp Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh

(8) Trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3, Quý vị sử dụng mẫu SAU và được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng (Notary Public, Solicitor).

Lưu ý:

– Bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

– Quý vị có thắc mắc, vui lòng email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk

II. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ