I. Công dân Việt Nam đang thường trú/tạm trú tại Anh/Ai-len trực tiếp tới Đại sứ quán nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn hoặc mục đích khác (bổ sung hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản tại Việt Nam…).

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tải mẫu)

(2) Bản gốc và 01 bản sao (trang nhân thân và thị thực nhập cảnh Anh/Ai-len) hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

(3) Bản gốc và 01 bản sao thẻ cư trú.

(4) Bảo sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/hộ chiếu) vợ/chồng sắp cưới (đối với trường hợp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích kết hôn)

(5) Bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực (nếu đã ly hôn) hoặc giấy chứng tử (nếu góa vợ/chồng) có chứng thực của công chứng viên (Notary Public) và xác nhận của Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len đối với chữ ký và thẩm quyền của công chứng viên nêu trên

II. Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ