I. Người làm thủ tục cần trực tiếp làm thủ tục tại Đại sứ quán, hồ sơ gồm:

– Tờ khai đề nghị cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn (tải mẫu)

– Bản gốc và 01 bản sao Giấy đăng ký kết hôn do cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len cấp (đã được chứng nhận lãnh sự)

– Bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của hai vợ chồng.

* Trong trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Nếu giấy tờ do cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp, thì cần làm thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự.

II. Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ