I. Bố/mẹ trực tiếp đến Đại sứ quán làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu Việt Nam cho con. Trẻ em dưới 18 tuổi không cần có mặt tại Đại sứ quán.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (bố/mẹ ký thay). (tải mẫu)

(2) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai).

(3) Hộ chiếu đang sử dụng.

(4) Bản gốc và 01 bản sao đăng ký khai sinh Việt Nam.

(5) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu của bố và mẹ (trang thông tin nhân thân).

(6) Bản gốc và 01 bản sao Quyết định nhận nuôi con nuôi do Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

II. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng hoặc Quý vị đang cư trú tại Ai-len:

Quý vị có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Anh hoặc Ai-len (Notary Public) và chứng thực tại Bộ Ngoại giao Ai-len, cụ thể:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có dán ảnh (bố/mẹ ký thay) (chứng thực chữ ký bố/mẹ)(tải mẫu)

(2) 02 (hai) tấm ảnh màu (hình cỡ 4 x 6 cm, nền trắng, chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không trùm kín tai) và có xác nhận ảnh là của đương đơn

(3) hộ chiếu đang sử dụng

(4) 01 bản sao đăng ký khai sinh Việt Nam

(5) 01 bản sao hộ chiếu của bố và mẹ (trang thông tin nhân thân).

(6) 01 bản sao Quyết định nhận nuôi con nuôi do Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Lưu ý:

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

+ Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.