Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt hoặc tro cốt về Việt Nam theo mẫu 01/NG-LS (tải mẫu)
  2. 01 Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS (tải mẫu) có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường của ViệtNamcấp.
  3. Bản gốc và 01 bản sao Giấy khai tử.
  4. Bản gốc và 01 bản sao Giấy Chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế (đối với thi hài), Giấy Chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt) do cơ quan có thẩm quyền của Anh /Ai-len cấp.
  5. 01 bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành của người đề nghị cấp Giấy phép.
  6. 01 bản sao giấy tờ chứng minh người đề nghị là thân nhân của người đã chết. Nếu người đề nghị không phải là thân nhân thì cần có Giấy ủy quyền của thân nhân người đã chết.
  7. Bản gốc hoặc bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành Việt Nam hoặc Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đã chết (nếu có).
  8. 01 bản sao Giấy phép thường trú tại Việt Nam của người đã chết nếu người chết là người nước ngoài thường trú ở ViệtNam.
  9. Vé máy bay của người đưa hài cốt về VN.

Thời gian trả kết quả: Sau 05 ngày làm việc