I. Nếu hộ chiếu Việt Nam mà Quý vị đang sử dụng có sai lệch thông tin nhân thân (họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số chứng minh nhân dân) cần sửa đổi, bổ sung, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin sửa đổi, bổ sung có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng.

(3) Bản gốc và 01 bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Quyết định của cơ quan Việt Nam có thẩm quyền liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung chi tiết nhân thân (Quyết định này cần phải thực hiện thủ tục chứng thực lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam).

(4) Trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3, Quý vị sử dụng mẫu SAU và được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng (Notary Public, Solicitor).

II. Nếu Quý vị đổi tên hoặc đổi họ theo chồng theo yêu cầu của luật pháp sở tại… cần bổ sung tên mới, Quý vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin sửa đổi, bổ sung có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng.

(3) Bản gốc và 01 bản sao của một trong những giấy tờ sau: Quyết định đổi tên của Tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Anh/Ai-len; đăng ký kết hôn (đối với Quý vị đổi họ theo chồng).

(4) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Anh/Ai-len với tên mới hoặc bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu nước ngoài của chồng.

Trên cơ sở giấy tờ đã được chứng thực, Đại sứ quán sẽ thực hiện thủ tục bổ sung nội dung này trên trang Bị chú của hộ chiếu.

Lưu ý: 

– Đối với hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

– Quý vị có thắc mắc, vui lòng email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk

III. Thời hạn xử lý:

05 ngày làm việc