Việc xác nhận nguồn gốc Việt Nam chỉ áp dụng đối với người có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài và người gốc Việt Nam có quốc tịch nước khác. Đối với những người còn mang hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam thì không cần xác nhận người có nguồn gốc Việt Nam. Quý vị có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường bưu điện.

I. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Đại sứ quán: 

– Đơn xin xác nhận (tải tại đây).

– Bản photocopy kèm bản chính để đổi chiếu Hộ chiếu Anh/Ai-len.

– Bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng 01 trong các giấy tờ chứng minh là người đã từng hoặc đang có quốc tịch Việt Nam như sau: giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, sổ đăng ky‎ hộ khẩu, (sổ gia đình), giấy chứng nhận kết hôn, hộ chiếu cũ…

– Nếu tên trong khai sinh Việt Nam và tên trong giấy tờ hiện nay khác nhau, qúy vị cần có giấy chứng nhận đổi tên được hợp pháp hóa lãnh sự  bởi Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len.

– Một bì thư đã ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện.

II. Hồ sơ nộp qua bưu điện:

– Đơn xin xác nhận (tải tại đây).

– Hộ chiếu Anh/Ai-len được hợp pháp hóa lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len.

– Bản sao có công chứng 01 trong các giấy tờ chứng minh là người đã từng hoặc đang có quốc tịch Việt Nam như sau: giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, sổ đăng ky‎ hộ khẩu, (sổ gia đình), giấy chứng nhận kết hôn, hộ chiếu cũ…

– Nếu tên trong khai sinh Việt Nam và tên trong giấy tờ hiện nay khác nhau, qúy vị cần có giấy chứng nhận đổi tên được hợp pháp hóa lãnh sự  bởi Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len.

– Lệ phí:  Trả bằng Poster Order cho EMBASSY OF VIETNAM.

– Một bì thư đã ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả.

III. Thời gian xử lý: 

– 05 ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán tiếp nhận đủ hồ sơ không kể thời gian gửi bưu điện.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, sau khi đối chứng giấy tờ gốc và bản sao, Đại sứ quán sẽ trả lại bản gốc và lưu bản sao tại Đại sứ quán.

IV. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán:

– Giờ làm việc: 9:30 AM – 12:30 PM và 15:00 PM – 17:00 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Anh

– Điện thoại: 020 7937 1912

– Fax: 020 7937 6108

– Email: consular@vietnamembassy.org.uk