Công dân Việt Nam định cư tại Anh/Ai-len có quốc tịch Anh/Ai-len hoặc công dân Anh/Ai-len, đáp ứng các điều kiện kết hôn và có nguyện vọng kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ xin đăng ký kết hôn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Anh để hợp pháp hóa trước khi mang về Việt Nam làm các thủ tục tiếp theo.

I. Nếu Quý vị về Việt Nam và tự nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận/huyện

1. Hồ sơ gồm:

– Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân (Certificate of non-impediment to marriage) hoặc Tuyên thệ độc thân (Affidavit of Single Status)

– Giấy xác nhận của bác sỹ chuyên khoa tâm thần (Certificate of Good Mental Health). Quý vị có thể liên hệ với bác sỹ của mình để có được giấy xác nhận này hoặc có thể bổ sung khi về Việt Nam làm thủ tục kết hôn (mẫu tham khảo)

– Trường hợp ly hôn cần nộp thêm bản sao Phán quyết ly hôn của Tòa án

– Trường hợp có vợ/chồng đã chết cần nộp thêm bản sao Giấy chứng tử

2. Thủ tục

– Trước khi nộp hồ sơ tại Đại sứ quán để được hợp pháp hóa, tất cả giấy tờ nêu trên cần có:

+ xác nhận của công chứng viên (Notary Public);

+ xác nhận của Văn phòng hợp pháp hóa, Bộ Ngoại giao Anh (Legalisation Office – Foreign and Commonwealth Office) hoặc Ai-len (Irish Department of Foreign Affairs and Trade) đối với các chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên (Notary Public).

– Đại sứ quán chỉ hợp pháp hóa những giấy tờ đã được chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len.

– Quý vị có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới Đại sứ quán để hợp pháp hóa (xem hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa).

II. Nếu Quý vị ủy quyền cho vợ/chồng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận/huyện

1. Hồ sơ gồm

– Tờ khai đăng ký kết hôn (tải mẫu). 

– Giấy ủy quyền (tải mẫu)

– Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân (Certificate of non-impediment to marriage) hoặc Tuyên thệ độc thân (Affidavit of Single Status)

– Giấy xác nhận của bác sỹ chuyên khoa tâm thần (Certificate of Good Mental Health). Quý vị có thể liên hệ với bác sỹ của mình để có được giấy xác nhận này hoặc có thể bổ sung khi về Việt Nam làm thủ tục kết hôn.

– 01 bản sao hộ chiếu

– Trường hợp ly hôn cần nộp thêm bản sao Phán quyết ly hôn của Tòa án

– Trường hợp có vợ/chồng đã chết cần nộp thêm bản sao Giấy chứng tử

2. Thủ tục

– Trước khi nộp hồ sơ tại Đại sứ quán để được hợp pháp hóa, tất cả giấy tờ nêu trên cần có:

+ xác nhận của công chứng viên (Notary Public);

+ xác nhận của Văn phòng hợp pháp hóa, Bộ Ngoại giao Anh (Legalisation Office – Foreign and Commonwealth Office) hoặc Ai-len (Irish Department of Foreign Affairs and Trade) đối với các chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên (Notary Public).

– Đại sứ quán chỉ hợp pháp hóa những giấy tờ đã được chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len.

– Quý vị có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện (xem hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa).

III. Thời hạn xử lý

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.