I. Quy định chung:

– Đại sứ quán chỉ nhận hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài mang hộ chiếu. Người chỉ có Giấy thông hành dành cho người không có quốc tịch của bất cứ quốc gia nào (Travel document/Titre de voyage) là giấy tờ đi lại quốc tế duy nhất, không được cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam.

– Thời hạn hộ chiếu phải dài hơn thời hạn thị thực xin cấp ít nhất 30 ngày.

– Ảnh màu, cỡ 4x6cm hoặc 3.5 x4.5cm, chụp không quá 6 tháng, nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, tóc không trùm kín tai.

– Thời hạn lưu trú: visa được cấp có thời hạn từ ngày dự kiến nhập cảnh Việt Nam do Quý vị cung cấp trên tờ khai. Quý vị có thể nhập cảnh Việt Nam kể từ ngày visa bắt đầu có hiệu lực cho đến trước ngày visa hết hiệu lực.

– Sau khi nhận được thị thực, Quý vị cần kiểm tra lại các thông tin trên thị thực đã được cấp. Trong trường hợp có sai sót hoặc cần thay đổi, xin liên hệ Đại sứ quán để được giải quyết trước khi thị thực có hiệu lực. Nếu không, Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót (nếu có).

– Đại sứ quán bảo lưu quyền đề nghị người xin visa bổ sung thêm hồ sơ và các thông tin cần thiết khác, cũng như quyền từ chối việc cấp visa mà không nhất thiết cung cấp lý do hay giải thích.

II. Hồ sơ xin thị thực:

1. Visa du lịch

– Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

– Hộ chiếu còn giá trị

– Lệ phí cấp thị thực

2. Visa doanh nghiệp

– Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

– Hộ chiếu còn giá trị

– Giấy duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam do đối tác trong nước xin giúp

– Nếu người xin cấp thị thực chưa có đối tác cụ thể tại Việt Nam làm thủ tục trước, có thể liên hệ với Sứ quán để nhờ giúp đỡ.

– Lệ phí cấp thị thực

3. Visa ngoại giao, công vụ

– Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

– Hộ chiếu còn giá trị

– Thư/công hàm chính thức của cơ quan hữu quan thuộc Chính phủ Anh/Ai-len, các sứ quán hay tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Anh/Ai-len và các tổ chức quốc tế. 

II. Thời gian xét duyệt:

– Thời gian xét duyệt thông thường là 3 -5 ngày đối với visa có thời hạn lưu trú 30 ngày và 5-7 ngày đối với visa có thời hạn lưu trú 90 ngày.

 –  Trong trường hợp có yêu cầu được cấp thị thực sớm hơn quy định, Quý vị cần trả thêm phí giải quyết hồ sơ gấp.

III. Cách thức nộp hồ sơ

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán

– Quý vị có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Đại sứ quán: 12 – 14 Victoria Road, London, W8 5RD

+ Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

+ Hộ chiếu còn giá trị

+ Lệ phí thanh toán bằng tiền mặt

2. Nộp hồ sơ qua email, nhận thị thực tại Đại sứ quán

Quý vị scan tất cả những giấy tờ sau và gửi đến địa chỉ email: consular@vietnamembassy.org.uk

+ Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

+ Hộ chiếu còn giá trị

+ Sao kê lệnh chuyển khoản lệ phí thị thực

– Lưu ý:

+ Hồ sơ xin thị thực phải nộp qua email trước 12:30pm để nhận kết quả tại Đại sứ quán vào ngày làm việc tiếp theo

+ Các hồ sơ nộp sau 12:30pm ngày Thứ sáu và các ngày cuối tuần sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

+ Đại sứ quán sẽ gửi thư xác nhận trong vòng 24h và hẹn thời gian trả kết quả

+ Quý vị không có quyền rút hồ sơ xin thị thực sau khi nhận được thư xác nhận từ Đại sứ quán

+ Quý vị phải đến nhận kết quả trực tiếp tại Đại sứ quán

+ Quý vị vui lòng email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk để biết thông tin về lệ phí thị thực

3. Nộp hồ sơ qua email, nhận thị thực rời qua bưu điện

Quý vị scan tất cả những giấy tờ sau và gửi đến địa chỉ email: consular@vietnamembassy.org.uk

+ Đơn xin cấp thị thực có dán 01 ảnh (tải bản PDFbản Word)

+ Hộ chiếu còn giá trị

+ Tờ khai cung cấp ảnh và địa chỉ gửi trả (tải tại đây)

+ Sao kê lệnh chuyển khoản lệ phí thị thực

– Lưu ý:

+ Hồ sơ xin thị thực phải nộp qua email trước 12:30pm để nhận kết quả tại Đại sứ quán vào ngày làm việc tiếp theo

+ Các hồ sơ nộp sau 12:30pm ngày Thứ sáu và các ngày cuối tuần sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

+ Đại sứ quán sẽ gửi thư xác nhận trong vòng 24h và hẹn thời gian trả kết quả

+ Quý vị không có quyền rút hồ sơ xin thị thực sau khi nhận được thư xác nhận từ Đại sứ quán

+ Nếu Quý vị nộp nhiều hơn 01 hồ sơ xin thị thực, tất cả hồ sơ phải scan và gửi bằng 01 email

+ Quý vị vui lòng email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk để biết thông tin về lệ phí thị thức