I. Công dân Việt Nam đang định cư/cư trú có thời hạn tại Anh có nhu cầu cấp đổi hộ chiếu sắp hết hạn (trong vòng 6 tháng) hoặc hết trang cần nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán. Công dân Việt Nam định cư tại Cộng hòa Ai-len có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Đối với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, bố/mẹ/người giám hộ có thể nộp thay.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị được cấp đổi hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai).

(4) Hộ chiếu Việt Nam đang sử dụng, kèm 01 bản chụp 3 trang đầu tiên của hộ chiếu và trang thị thực nhập cảnh vào Anh (nếu có).

(5) Bản gốc và 01 bản chụp chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hạn (nếu có)

(6) Bản gốc và 01 bản chụp thẻ cư trú còn hạn do Cơ quan có thẩm quyền của Anh/Ai-len cấp hoặc hộ chiếu Anh/Ai-len/nước ngoài (nếu có).

(7) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

II. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng hoặc Quý vị đang cư trú tại Ai-len:

Quý vị có thể gửi hồ sơ như mục 1 qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Anh hoặc Ai-len (Notary Public), cụ thể:

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

– Sơ yếu lý lịch (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

– Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hạn

– Bản sao có công chứng thẻ cư trú hoặc hộ chiếu Anh/Ai-len (nếu có)

– Xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của đương đơn.

– Phong bì ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

Lưu ý: 

– Khi Quý vị tới nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán, bản gốc các giấy tờ theo yêu cầu của Quý vị sẽ được trả ngay cho Quý vị sau khi cán bộ lãnh sự Đại sứ quán đối chiếu với bản sao.

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

– Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.

III. Thời hạn xử lý:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.