I. Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Anh/Ai-len có thể được đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán nếu:

a. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai;

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó.

II. Nếu trẻ em đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len (đã được cấp đăng ký khai sinh do Cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len cấp) cha/mẹ trực tiếp đến Đại sứ quán nộp hồ sơ xin cấp Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (chỉ áp dụng đối với trẻ em dưới 14 tuổi).

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh (tải mẫu) (khai bằng tiếng Việt, có dấu).

(2) Bản gốc và 01 bản sao Giấy khai sinh (bản đầy đủ tên cha mẹ) do Cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp.

(3) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ.

(4) Bản gốc và 01 bản sao giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Anh/Ai-len (thẻ cư trú, hộ chiếu Anh/Ai-len/nước ngoài).

(5) Bản gốc và 01 bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

(6) Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài, cha và mẹ cần ký Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con (tải mẫu) trước mặt cán bộ lãnh sự Đại sứ quán.

Mục (2), (5) nếu giấy tờ do cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp, thì cần làm thủ tục chứng thực lãnh sự.

III. Nếu trẻ em chưa được đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len, Quý vị cần trực tiếp đến Đại sứ quán nộp hồ sơ đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ em được sinh ra.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đăng kí khai sinh (tải mẫu) (khai bằng tiếng Việt, có dấu).

(2) Bản gốc Giấy chứng sinh do các cơ sở y tế của Anh/Ai-len cấp và làm thủ tục chứng thực lãnh sự tại Văn phòng hợp pháp hóa, Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len (Legalisation Office-FCO). Giấy chứng sinh sẽ được lưu tại Đại sứ quán.

(3) Bản gốc và 01 bản sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ.

(4) Bản gốc và 01 bản sao giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Anh/Ai-len như: thẻ cư trú/hộ chiếu Anh/Ai-len.

(5) Bản gốc và 01 bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

(6) Giấy cam kết của cha/mẹ chưa đăng ký khai sinh cho con tại Cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len.

(7) Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài, cha và mẹ cần ký Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con ( tải mẫu) trước mặt cán bộ lãnh sự Đại sứ quán.

IV. Trong trường hợp Quý vị không thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán vì lý do bất khả kháng hoặc Quý vị đang cư trú tại Ai-len:

 Quý vị có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Đại sứ quán (như theo hướng dẫn tại mục I và II), cụ thể:

(1) Tờ khai đăng ký khai sinh (tải mẫu) hoặc tờ khai ghi sổ hộ tịch việc khai sinh (tải mẫu) (khai bằng tiếng Việt, có dấu và có chứng thực chữ ký cha/mẹ).

(2) Bản gốc chứng sinh hoặc bản sao đăng ký khai sinh (bản đầy đủ tên cha mẹ) do Cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len cấp có tem hợp pháp hóa của Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len. Nếu là khai sinh lần đầu cần nộp Giấy cam kết của cha/mẹ (có chứng thực chữ ký) chưa đăng ký khai sinh cho con tại Cơ quan hộ tịch của Anh/Ai-len.

(3) 01 bản sao (có chứng thực) hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha và mẹ.

(4) 01 bản sao (có chứng thực) giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Anh/Ai-len (thẻ cư trú, hộ chiếu Anh/Ai-len/nước ngoài).

(5) 01 bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận kết hôn.

(6) Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con trong trường hợp trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài (chứng thực chữ ký cả cha và mẹ).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) sau khi chứng thực chữ ký/bản sao tại Văn phòng công chứng (Notary Public) phải gửi tới Văn phòng hợp pháp hóa, Bộ Ngoại giao Anh (Legalisation Office – Foreign and Commonwealth Office) hoặc Ai-len (Department of Foreign Affairs and Trade) để chứng thực chữ ký của công chứng viên đó trước khi nộp hồ sơ tới Đại sứ quán.

(7) Phong bì gửi trả ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

V. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

Lưu ý:

– Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc sinh chỉ được phép đăng ký một lần. Do đó, nếu Quý vị nộp hồ sơ Đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ em mới sinh, Giấy chứng sinh phải là bản gốc để chứng minh là đương đơn chưa đăng ký khai sinh tại Anh/Ai-len và sẽ được lưu lại Đại sứ quán, không trả lại đương đơn sau khi cấp Giấy khai sinh Việt Nam.

– Cha/mẹ có thể nộp đơn đề nghị cấp hộ chiếu đồng thời với việc xin cấp Trích lục ghi sổ hộ tịch việc khai sinh/Giấy khai sinh cho con mới sinh (xem hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu cho trẻ em tại đây).