I. Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc cư trú có thời hạn tại Anh trực tiếp đến Đại sứ quán đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị hỏng, không còn giá trị sử dụng. 

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị được cấp đổi hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai).

(4) Hộ chiếu hỏng, hộ chiếu không còn giá trị sử dụng.

(5) Bản gốc và bản sao thẻ cư trú (photo 2 mặt) hoặc hộ chiếu nước ngoài.

(6) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

II. Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc cư trú có thời hạn tại Anh, trực tiếp đến Đại sứ quán đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị được cấp đổi hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai).

(4) Đơn trình báo mất hộ chiếu (tải mẫu)

(5) Bản sao của hộ chiếu đã bị mất cùng thị thực Anh/Ai-len (nếu có).

(6) Bản gốc và 01 bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hạn (nếu có).

(7) Bản gốc và bản sao thẻ cư trú hoặc hộ chiếu nước ngoài.

(8) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

(9) Giấy xác nhận của cảnh sát về việc Hộ chiếu của Quý vị bị mất (việc báo mất Hộ chiếu cần nêu rõ số Hộ chiếu bị mất, họ tên, ngày sinh của người mang hộ chiếu… Việc khai báo là để đảm bảo các giấy tờ tùy thân của Quý vị không bị kẻ xấu lợi dụng).

III. Trong trường hợp Quý vị đang cư trú tại Ai-len.

Quý vị có thể gửi hồ sơ (như hướng dẫn tại mục I và II) qua đường bưu điện đến Đại sứ quán và các giấy tờ sau cần được công chứng tại cơ quan công chứng Ai-len (Notary Public) và chứng thực tại Bộ Ngoại giao Ai-len, cụ thể:

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai) có xác nhận ảnh chụp gửi kèm theo hồ sơ là ảnh của đương đơn.

(4) Đơn trình báo mất hộ chiếu (chứng thực chữ ký) (tải mẫu)

(5) Bản gốc hộ chiếu bị hỏng, không còn giá trị sử dụng hoặc bản chụp hộ chiếu mất.

(6) Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân/căn cước công dân (nếu có)

(7) Bản sao (có công chứng) thẻ cư trú hoặc hộ chiếu Ai-len.

(8) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

(9) Giấy xác nhận của cảnh sát về việc hộ chiếu mất.

(10) Phong bì ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

Lưu ý đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện:

+ Quý vị cần trả chi phí nhận kết quả qua đường bưu điện. Mỗi bộ hồ sơ cần được để trong 01 bì thư riêng biệt để tránh nhầm lẫn (không để chung từ 02 bộ hồ sơ trở lên hoặc các hồ sơ thực hiện các thủ tục khác nhau trong cùng 01 bì thư). Đại sứ quán sẽ thực hiện gửi trả kết quả cho từng hồ sơ trong từng bì thư riêng biệt.

+ Đại sứ quán sẽ không xử lý các hồ sơ thực hiện các thủ tục lãnh sự khác nhau nhưng gửi chung và không tách riêng biệt từng hồ sơ theo yêu cầu.

IV. Thời hạn xử lý

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân, bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Anh/Ai-len, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam…

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin lại hộ chiếu do thất lạc/hỏng về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu chỉ được cấp sau khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.