I. Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc cư trú có thời hạn tại Anh và Ai-len trực tiếp đến Đại sứ quán đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị hỏng, hộ chiếu không còn giá trị sử dụng.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị được cấp đổi hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai).

(4) Hộ chiếu hỏng, hộ chiếu không còn giá trị sử dụng.

(5) Bản gốc và bản chụp CMTND/CCCD/ Khai sinh của Việt Nam.

(6) Bản gốc và bản sao thẻ cư trú (photo 2 mặt) hoặc hộ chiếu nước ngoài.

(7) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

(8) Trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3, Quý vị sử dụng mẫu SAU và được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng (Notary Public, Solicitor).

II. Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc cư trú có thời hạn tại Anh và Ai-len, trực tiếp đến Đại sứ quán đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất.

Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai đề nghị được cấp đổi hộ chiếu có dán ảnh (tải mẫu)

(2) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (tải mẫu)

(3) 02 ảnh kích thước 4 x 6 cm (ảnh chụp trong vòng không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, tóc không trùm kín tai).

(4) Đơn trình báo mất hộ chiếu (tải mẫu)

(5) Bản sao của hộ chiếu đã bị mất cùng thị thực Anh/Ai-len.

(6) Bản gốc và 01 bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hạn.

(7) Bản gốc và bản sao thẻ cư trú hoặc hộ chiếu nước ngoài.

(8) Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, nộp bản gốc và 01 bản sao giấy khai sinh Việt Nam; bản gốc và bản chụp (trang nhân thân) hộ chiếu của bố và mẹ.

(9) Giấy xác nhận của cảnh sát về việc Hộ chiếu của Quý vị bị mất (việc báo mất Hộ chiếu cần nêu rõ số Hộ chiếu bị mất, họ tên, ngày sinh của người mang hộ chiếu… Việc khai báo là để đảm bảo các giấy tờ tùy thân của Quý vị không bị kẻ xấu lợi dụng).

(10) Trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3, Quý vị sử dụng mẫu SAU và được chứng thực chữ ký tại cơ quan công chứng (Notary Public, Solicitor) và hợp pháp hóa tại Bộ Ngoại giao Anh/Ai-len

III. Thời hạn xử lý

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thông tin và căn cứ để cấp hộ chiếu, Đại sứ quán có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bổ sung thông tin hỗ trợ việc xác minh nhân thân, bao gồm: lý lịch nhân thân, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở trong nước trước khi xuất cảnh sang Anh/Ai-len, giấy tờ sử dụng để xuất/nhập cảnh, và thông tin về thân nhân tại Việt Nam…

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin của người xin lại hộ chiếu do thất lạc/hỏng về cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh nhân thân; thời gian xác minh có thể kéo dài (tùy từng hồ sơ cụ thể). Hộ chiếu chỉ được cấp sau khi có kết quả xác minh nhân thân và duyệt cấp hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Lưu ý: Quý vị có thắc mắc, vui lòng email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk