Theo yêu cầu của Quý vị, Đại sứ quán tùy theo khối lượng công việc tại từng thời điểm cụ thể có thể tiếp nhận và cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ như: Dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ… Quý vị có thể tham khảo các dịch vụ nêu trên tại đây

Trường hợp cần tư vấn hỗ trợ trước khi yêu cầu dịch vụ, đề nghị Quý vị gửi email tới địa chỉ consular@vietnamembassy.org.uk.