CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 Hồ sơ gồm:

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Tờ khai

-
01 bản photo hộ chiếu ( đề nghị mang theo Hộ chiếu gốc để đối chiếu)

- Giấy tờ về cư trú còn giá trị (thị thực hoặc thẻ cư trú – residence permit)

- Bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực (nếu đã ly hôn) hoặc giấy chứng tử (nếu góa vợ, góa chồng)  

Thời gian trả kết quả: Sau 05 ngày làm việc.