THÔNG BÁO

posted in: Đại sứ quán, Thông báo | 0

Bộ phận Lãnh sự đóng cửa từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 01/7/2022.

Mở cửa trở lại vào ngày 04/7/2022.

Trân trọng!