THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2022

posted in: Đại sứ quán | 0
Thứ Hai 03/01/2022Tết Dương lịch
Từ thứ Hai 31/01 đến
thứ Sáu 4/02/2022
Tết Âm lịch
Thứ Hai 11/4/2022Giỗ Tổ Vua Hùng
Thứ Sáu 15/4/2022Good Friday
Thứ Hai 18/4/2022Easter Monday
thứ Hai 02/5 – thứ Ba 03/5/2022Ngày Chiến thắng
và ngày Quốc tế lao động
Thứ Năm 2/6/2022Spring bank holiday
Thứ Sáu 3/6/2022Platinum Jubilee bank holiday
Thứ Hai 29/8/2022Summer bank holiday
Thứ Sáu 2/9/2022Quốc Khánh
Thứ Hai 26/12 – thứ Ba 27/12/2021Christmas and Boxing Day