THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC CHUYẾN BAY VỀ NƯỚC 15/5/2021

posted in: Đại sứ quán | 0

Do những thay đổi về quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Đại sứ quán tạm dừng tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước vào ngày 15/05/2021.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục cập nhật thời điểm tổ chức chuyến bay trên trang web của Đại sứ quán khi có thông báo chính thức tiếp theo.

Công dân có nguyện vọng về nước vào thời gian tới xin tiếp tục gửi tới email bhcd@vietnamembassy.org.uk bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ minh chứng cho diện ưu tiên về nước (Hộ chiếu Việt Nam; BRP, visa của Anh, Ireland, và các giấy tờ cần thiết khác), đồng thời, đăng ký tại đường link thăm dò nguyện vọng tại đây