THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2021

posted in: Đại sứ quán | 0
Thứ Sáu 01/01/2021Tết Dương lịch
Từ thứ Tư 10/02 đến
thứ Ba 16/02/2021
Tết Âm lịch
Thứ Tư 21/4/2021Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Sáu 02/4/2021Good Friday
Thứ Hai 05/4/2021Easter Monday
Từ thứ Sáu 30/4 đến
thứ Hai 03/5/2021
Ngày Chiến thắng
và ngày Quốc tế lao động
Thứ Hai 3/5/2021Early May bank holiday
Thứ Hai 31/5/2021Spring bank holiday
Thứ Hai 30/8/2021Summer bank holiday
Thứ Năm 2/9 – thứ Sáu 3/9/2021Quốc Khánh
Thứ Hai 27/12 – thứ Ba 28/12/2021Christmas and Boxing Day