THÔNG BÁO NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2020

posted in: Đại sứ quán | 0

Thứ Tư 01/01/2020
Tết Dương lịch
Từ thứ Năm 23/01 đến
thứ Tư 29/012020
Tết Âm lịch
Thứ Năm 02/4/2020
Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Sáu 10/4/2020
Good Friday
Thứ Hai 13/4/2020
Easter Monday
Từ thứ Năm 30/4 đến
thứ Sáu 01/5/2020
Ngày Chiến thắng
và ngày Quốc tế lao động
Thứ Sáu 8/5/2020
Early May bank holiday
Thứ Hai 25/5/2020
Spring bank holiday
Thứ Hai 31/8/2020
Summer bank holiday
Thứ Tư 2/9/2020
Quốc Khánh
Thứ Sáu 25/12/2020
Christmas Day
Thứ Hai 28/12/2020
Boxing Day