HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM  ĐỊNH CƯ TẠI ANH VÀ CỘNG HÒA IRELAND

INSTRUCTIONS FOR APPLYING VISA EXEMPTION CERTIFICATE

I. Đối tượng được cấp

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Người nước ngoài là vợ, chồng con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Mang hộ chiếu nước ngoài có giá trị ít nhất 1 năm.

 

I. Eligibility

-  Vietnamese people residing overseas.

- Spouses and children of  Vietnamese citizens or of Vietnamese people residing overseas.

- Having passport of at least 1 year of validity.

 

II. Đối tượng không được cấp

- Không đáp ứng các điều kiện để cấp giấy miễn thị thực.

- Thuộc các trường hợp chưa được cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 và Điều 28 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

II. Those who are not eligible for visa exemption certificate

- Those who do not meet the requirements for visa exemption certificate

- Those who fall into the cases subject to suspension from entry and exit stipulated in Article 21 and Article 28 of the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Viet Nam.

 

III. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực

1. Đối với người Việt Nam định cư ở Anh hoặc Cộng hòa Ai-len

i. 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn (Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Khai trực tuyến. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.)

ii.       02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời).

iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland còn giá trị sử dụng ít nhất một năm (nộp bản gốc và một bản sao để lưu hồ sơ).

iv. Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp Giấy miễn thị thực (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) (một trong các giấy tờ sau):    

- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;    

- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;   

- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;    

- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;    

- Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);   

- Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);     

- Giấy khai sinh;    

- Thẻ cử tri mới nhất;     

- Sổ hộ khẩu;     

- Sổ thông hành cấp trước 1975;   

- Thẻ căn cước cấp trước 1975;    

- Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;     

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

v. Giấy miễn thị thực hết hạn, nếu bị mất phải có đơn báo mất.

 

III. Dossier

1.Vietnamese people residing in the UK or the Republic of Ireland submits following papers:

i.  One completed Application Form (to be filled online at http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, then to be printed out and submitted to the Embassy, this is a compulsory requirement). The printed application must be fully completed with barcode on top right side of first page. If the application is either uncompleted or without barcode, you must re-register. Children who have their own passports must submit separate forms.

ii.       Two recent passport photographs (size 4×6, with white background, direct look, without glasses or headwear), one of which should be attached to the form.

iii.       Foreign passports which has at least 1 year of validity. A copy of the passport must also be submitted for record at the Embassy.

iv.       Certified copies of original documents or present copies attached to original documents for reference one of the following Vietnamese papers:

- Birth certificate;

- Decision for renunciation of Vietnamese citizenship or certificate of loss of Vietnamese citizenship;

- Passport (valid or expired);

- Identity card (valid or expired);

- Residence book;

- Latest polling card;

- Travel document or ID (issued before 1975);

- Papers issued by foreign authority in which the applicant’s Vietnamese nationality or Vietnamese origin is recorded.

v. Expired visa exemption certificate if applicable.

 

2. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam,  hồ sơ bao gồm:

i. 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn (Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Khai trực tuyến. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.)

ii.       02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời).

iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland còn giá trị sử dụng ít nhất một năm (nộp bản gốc và một bản sao để lưu hồ sơ).

iv. Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu chứng minh là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con) và giấy tờ tùy thân hoặc giấy khai sinh Việt Nam của bố/mẹ, vợ/chồng người xin cấp miễn thị thực

iv. Giấy miễn thị thực hết hạn, nếu bị mất phải có đơn báo mất.

3. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn thị thực được cấp lại Giấy miễn thị thực. Hồ sơ gồm:

i. 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn

ii.       02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời).

iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland còn giá trị sử dụng ít nhất một năm (nộp bản gốc và một bản sao để lưu hồ sơ).

iv. Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu, của giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.

 

2.  Foreigner who is spouse or child of Vietnamese residing overseas submits following papers:

i.  One completed Application Form (to be filed online at http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, then to be printed out and submitted to the Embassy, this is a compulsory requirement). Children who have their own passports must submit separate forms.

ii.       Two recent passport photographs (size 4×6, with white background, direct look, without glasses or headwear), one of which should be attached to the form.

iii.       Foreign passports which has at least 1 year of validity. A copy of the passport must also be submitted for record at the Embassy.

iv.       Certified copies of original documents or present copies attached to original documents for reference one of the following papers proving their spouse or child relationship with Vietnamese citizens or overseas Vietnamese (birth certificate or marriage certificate and Vietnamese passport/birth certificate/ID of the applicant’s spouse or parents)

v. Expired visa exemption certificate if applicable.

 

IV. Thời hạn của Giấy miễn thị thực

- Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu ít nhất 06 tháng. Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấymiễn thị thực, được cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 tháng thì được cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực.

Trường hợp có nhu cầu ở lại quá 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, không quá 06 tháng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú.

 

 

IV. Validity

- Visa exemption certificate shall be valid for up to 05 years and expires at least 6 months before the expiration of the holder’s passport or international travel document.

- Visa exemption certificate shall be issued to people entering Viet Nam for family visit and settlement of personal business.

 

V. Trong mọi trường hợp, kể cả đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Giấy miễn thị thực chỉ được cấp trên cơ sở ý kiến đồng ý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ).

 

V. In all cases, even with Vietnamese people residing overseas, the Certificate of visa exemption can only be issued after receiving the approval of the Immigration Department, Ministry of Public Security (Governmental Decree Number 82/2015/ND-CP dated 24 September 2015)

 

VI. Đương sự nộp hồ sơ tại Đại sứ quán:

Địa chỉ: 
Embassy of Vietnam

12-14 Victoria Road,

London W8 5RD

Tel: 020 7937 1912

VI. Application must be lodged in person at the Embassy.

Address: 
Embassy of Vietnam

12-14 Victoria Road,

London W8 5RD

Tel: 020 7937 1912