ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM


- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.


 Hồ sơ gồm:

- 01 t khai Đăng ký gi Quc tch Vit Nam MAU TO KHAI GIU QT VN

- 01 Tờ khai lý lch So yeu ly lich kèm theo 02 tấm ảnh 4x6 chụp chưa quá 06 tháng

- Một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam sau đây:

1. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;

2. Giấy chứng minh nhân dân;

3. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.