HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH


1. Đối với những cháu bé sinh ra tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ai-len, có bố và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có bố hay là mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không có quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn không rõ cha là ai.

H sơ gm:

- Đơn xin đăng ký khai sinh cho con: (Mẫu tờ khai)

- Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hộ chiếu VN của mẹ và của bố
- Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kết hôn
- Bản chụp giấy phép cư trú hoặc thị thực Anh của bố, mẹ
- Giấy chứng sinh do bệnh viện cấp (Bản chính) hoặc Giấy Khai sinh do cơ quan hộ tịch của Anh cấp (Bản có đầy đủ tên bố, mẹ).
- Các giấy tờ đề nghị nộp bản chính kèm một bản chụp. Bản chính Đại sứ quán sẽ trả lại, bản chụp để lưu hồ sơ.
- Nếu quý vị cung cấp Giấy Chứng sinh thì ĐSQ sẽ làm thủ tục cấp Giấy Khai sinh cho cháu bé..
- Nếu quý vị cung cấp Giấy Khai sinh do cơ quan hộ tịch Anh cấp thì ĐSQ trước khi cấp Giấy Khai sinh cho cháu bé sẽ làm thủ tục ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Anh.

2. Đối với những người sinh ra tại Anh, có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài thì hồ sơ ngoài các loại giấy tờ quy định tại mục 1 cần có thêm:
Sự nhất trí bằng văn bản của bố, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Bố và mẹ phải mang hộ chiếu trực tiếp lên Đại sứ quán ký vào Thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con trước mặt cán bộ lãnh sự. Trường hợp không lên Đại sứ quán, bố mẹ ký vào văn bản, sau đó đem ra Công chứng (Notary Public) Anh hoặc Ai-len chứng nhận chữ ký của bố mẹ và gửi văn bản kèm hồ sơ lên Sứ quán. Mẫu download tại đây.

Trong trường hp cn mu đơn Đăng ký nhn cha, m, con – xin ti v đây Mau don Dang ky nhan cha, me, con