Hồ sơ ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1/ Tờ khai ghi vào Sổ việc kết hôn theo mẫu quy định (Download)

2/ Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

3/ Bản sao một các giấy tờ chứng minh về nhân thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

* Trong trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.