Hồ sơ ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1/ Tờ khai ghi vào Sổ việc kết hôn theo mẫu quy định. (Download)

2/ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

3/ Hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân của hai vợ chồng.


* Trong trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.