HƯỚNG DN TH TC CP ĐI H CHIU CHO CÔNG DÂN VIT NAM ĐNH CƯ TI VƯƠNG QUC ANH VÀ CỘNG HÒA AILEN

————————

 

HƯỚNG DN TH TC CP ĐI H CHIU CHO CÔNG DÂN VIT NAM ĐNH CƯ TI VƯƠNG QUC ANH VÀ CỘNG HÒA AILEN

 

APPLYING FOR PASSPORT

Công dân Việt Nam đang định cư tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ailen có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin đổi hộ chiếu. Đối với các trường hợp xin cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu bị mất, đương sự phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán.
H sơ gm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu To khai cap Ho chieu   (For English Vietnamese Form, please click the link English Vietnamese Passport Form )

- Sơ yếu lý lịch So yeu Ly lich   (For English Vietnamese Form, please click the link English Vietnamese CV Form )

- 03 ảnh (4×6) (ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông ảnh màu trắng).
- 01 Phong bì ghi rõ tên và địa chỉ  (nếu đề nghị Sứ quán gửi trả kết quả qua đường bưu điện)
- Trường hợp cấp đổi hộ chiếu: Gửi kèm hộ chiếu cũ và 01 bản chụp hộ chiếu cũ. Đại sứ quán sẽ trả lại hộ chiếu cũ sau khi làm thủ tục hủy và giữ lại bản chụp để lưu hồ sơ.
- Trường hợp cấp hộ chiếu lần đầu, đề nghị bổ sung giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, thẻ cử tri, bằng tốt nghiệp đại học ... Bản chụp hộ chiếu Anh hoặc giấy phép cư trú (nếu có).

- Trường hợp hộ chiếu bị mất: Cần nộp giấy báo mất hộ chiếu do cảnh sát Anh/Ireland xác nhận hoặc Đơn trình báo Sứ quán về việc mất hộ chiếu.

- Trường hợp trẻ em là con công dân Việt Nam sinh tại Anh và Cộng hòa Ai-len, Quý vị cần làm hồ sơ xin cấp Giấy Khai sinh nộp cùng với hồ sơ xin cấp hộ chiếu đề nghị quí vị đề nghị xem mục Th tc khai sinh ti Đi s quán cho con mi sinh ti Anh và Cộng hòa Ai-len.

- Trường hợp trẻ em là con nuôi thì cần nộp thêm Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi kèm 01 bản chụp để lưu hồ sơ và bản chụp hộ chiếu nước ngoài.
 
- Đề nghị hồ sơ xin cấp hộ chiếu gửi kèm hồ sơ đăng ký công dân (xem hướng dẫn đăng ký công dân tại đây)

 

Đối với các trường hợp đổi hộ chiếu, thời gian thông thường là khoảng 15 ngày làm việc. Đối với các trường hợp mất hộ chiếu ( không phải do Đại sứ quán cấp) hoặc xin cấp hộ chiếu lần đầu, sau khi nhận đủ hồ sơ Đại sứ quán sẽ gửi thông tin về cơ quan có thẩm quyền trong nước và chỉ cấp hộ chiếu mới cho quý vị khi nhận được lệnh cho phép của cơ quan này nên thường phải mất một,  vài tháng mới có thể cấp được hộ chiếu mới. Sứ quán có thể gửi trả kết quả qua đường bưu điện. Quí vị cần cung cấp phong bì và ghi rõ địa chỉ người nhận để Sứ quán gửi trả.

Cần biết thêm thông tin chi tiết và lệ phí cấp đổi hộ chiếu mới, xin liên hệ consular@vietnamembassy.org.uk

 

Vietnamese nationals residing in the UK and Ireland can apply for a new Vietnamese passport by providing the following documents:

-          Application form (For English Vietnamese Form, please click the link English Vietnamese Passport Form )

-          CV (For English Vietnamese Form, please click the link English Vietnamese CV Form )

-          3 passport photographs (taken within 1 year, without hats, sunglasses, white background).
- 01 self-adressed envelop ( if it is requested that passport return by post)

 

- In case of renewing passport: expired passport and a copy exprired passpor is needed (for record).
 
- In case of first time application for passort: paper proving Vietnamese nationality such as: Vietnamese Birth certificate; identification card, etc…

 

- For children who were born in the UK and Ireland, please follow  instructions on registering for Vietnamese birth certificate, then the application for passport.

- In case of stolen passport: Police report or self-declaration of the loss is needed.

- For adopted children, please provide the original adoption decision, a copy of the original adoption decision, and a copy of foreign passport.

 - Passport application must be sent together with application for Vietnamese citizenship registration.

 

Processing time:

- Issuing new passport (with valid identification card or expired passport): approximately 15 working days
- Stolen passport and other cases: applicants will be contacted when the new passport is ready (the process might take a couple of months).  

 

For more information please email consular@vietnamembassy.org.uk